DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
07:45 - 08:00 SF
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
08:00 - 08:50 PC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
08:15 - 08:30 SF
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
08:15 - 09:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
08:45 - 09:30 S1
BODY PUMP
PILATES
09:00 - 09:15 SF
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
09:30 - 09:45 SF
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
09:30 - 10:15 SC
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PC
AQUACTC
09:30 - 10:20 S1
IOGA
ESQUENA SANA
BALLET FIT
GIM D'OR
ZUMBA
PC
AQUACTC
AQUACTC
10:00 - 10:15 SF
ESTIRAMENTS
ESTIRAMENTS
10:00 - 10:20 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
10:30 - 11:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 PC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
S1
ZUMBA
BODY PUMP
BODY COMBAT
GLAM DANCE
BODY BALANCE
ZUMBA
11:00 - 11:15 SF
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
11:30 - 11:45 SF
ABDOMEN 15'
11:30 - 12:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:20 PC
AQUACTC
AQUACTC
S1
TAI-TXI
TAI-TXI
12:00 - 12:15 SF
DST
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
12:00 - 12:20 SF
RADIKAL 20'
12:30 - 13:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:20 S1
BODY PUMP
13:00 - 13:15 SF
ABDOMEN 15'
13:00 - 13:20 SF
RADIKAL 20'
13:15 - 14:00 SC
CYCLING VIRTUAL
13:30 - 14:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:00 - 14:15 SF
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
14:15 - 15:00 SC
CYCLING
14:15 - 15:05 S1
IOGA
BODY PUMP
BODY BALANCE
14:30 - 14:50 SF
RADIKAL 20'
14:30 - 15:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
15:30 - 16:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
15:30 - 16:20 S1
STEP
BODY BALANCE
BODY COMBAT
BODY PUMP
15:30 - 16:30 SC
CYCLING VIRTUAL
16:00 - 16:50 PC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
16:30 - 16:45 SF
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
16:30 - 17:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:30 - 17:20 S1
BALLET FIT
ZUMBA
BODY BALANCE
17:00 - 17:50 PC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
17:30 - 18:20 S1
GLAM DANCE
BODY PUMP
ZUMBA
GAC 50'
18:00 - 18:15 SF
DST
18:00 - 18:20 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
18:00 - 18:45 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
18:30 - 19:00 S2
HIPOPRESSIUS
18:30 - 19:15 SC
CYCLING
CYCLING
18:30 - 19:20 S1
BODY PUMP
STEP
TONIFICACIÓ
BODY COMBAT
ZUMBA
S2
ESQUENA SANA
IOGA
19:00 - 19:15 SF
ABDOMEN 15'
19:30 - 19:45 SF
ABDOMEN 15'
19:30 - 19:50 SF
RADIKAL 20'
19:30 - 20:00 S1
DUET CAMP 30'
19:30 - 20:15 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
19:30 - 20:20 S1
BODY COMBAT
CTC
BODY PUMP
BALLET FIT
S2
PILATES
BODY BALANCE
ESQUENA SANA
IOGA
PC
AQUACTC
AQUACTC
AQUACTC
20:00 - 20:15 SF
ABDOMEN 15'
DST
20:15 - 21:00 SC
CYCLING VIRTUAL
20:30 - 20:45 SF
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
ABDOMEN 15'
20:30 - 21:15 SC
CYCLING
CYCLING
20:30 - 21:20 S1
ZUMBA
BODY COMBAT
BODY PUMP
DUET CAMP
S2
IOGA
PILATES
20:30 - 21:30 PC
SWIMMERS
EX
RUNNERS
21:00 - 21:20 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
21:15 - 21:30 SF
ABDOMEN 15'
21:15 - 22:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:30 - 22:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:30 - 22:20 S1
DUET CAMP
ZUMBA

* CEM Rambla Fondo - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici