DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
BRENDA
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
BRENDA
CYCLING VIRTUAL
07:45 - 08:00 SF
ABDOMEN 15'
BRENDA
ABDOMEN 15'
ALEXIS
07:45 - 08:05 SF
RADIKAL 20'
BRENDA
08:00 - 08:50 PC
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
LAURA
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
ABDONA
08:15 - 08:30 SF
ABDOMEN 15'
ABDONA
ABDOMEN 15'
ALEXIS
08:15 - 09:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
08:45 - 09:30 S1
BODY PUMP
BRENDA
PILATES
BRENDA
09:00 - 09:15 SF
ABDOMEN 15'
BRENDA
ABDOMEN 15'
ALEXIS
ABDOMEN 15'
BRENDA
09:15 - 09:30 SF
ABDOMEN 15'
ABDONA
ABDOMEN 15'
ABDONA
09:30 - 10:15 SC
CYCLING
BRENDA
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
AYOUB
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
BRENDA
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:20 S2
IOGA
ABDONA
TONIFICACIÓ
LAURA
BODY COMBAT
LAURA
BODY PUMP
BRENDA
IOGA
ABDONA
S1
ZUMBA
LAURA
ESQUENA SANA
BRENDA
PILATES
CARLOS
GIM D'OR
LAURA
ZUMBA
LAURA
PC
AQUACTC
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
JOAN
10:00 - 10:15 SF
ESTIRAMENTS
ESTIRAMENTS
MARC
10:00 - 10:20 SF
RADIKAL 20'
DANI
RADIKAL 20'
DANI
10:30 - 11:00 S2
HIPOPRESSIUS
LAURA
10:30 - 11:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 S2
GIM D'OR
BRENDA
BODY BALANCE
CARLOS
ESQUENA SANA
BRENDA
PC
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
BRENDA
S1
BODY PUMP
BRENDA
ZUMBA
LAURA
BALLET FIT
LAURA
GLAM DANCE
LAURA
BODY BALANCE
LAURA
ZUMBA
JOAN
11:00 - 11:15 SF
ABDOMEN 15'
DANI
ABDOMEN 15'
DANI
11:30 - 11:50 SF
ABDOMEN 15'
RADIKAL 20'
MARC
11:30 - 12:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
JOAN
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:20 PC
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
LAURA
S1
TAI-TXI
XIHONG
TAI-TXI
XIHONG
12:00 - 12:15 SF
DST
DANI
12:00 - 12:20 SF
FREE FIT
DANI
12:30 - 13:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:20 S1
BODY PUMP
JOAN
13:00 - 13:15 SF
ABDOMEN 15'
DANI
13:00 - 13:20 SF
RADIKAL 20'
DANI
13:30 - 14:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:15 - 15:05 S1
IOGA
ABDONA
BODY PUMP
LAURA
BODY BALANCE
LAURA
SC
CYCLING
BRENDA
14:30 - 14:45 SF
ABDOMEN 15'
JESSICA
ABDOMEN 15'
MARC
ABDOMEN 15'
ADRIAN
14:30 - 15:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
15:30 - 16:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
15:30 - 16:20 S1
STEP
JESSICA
TONIFICACIÓ
JESSICA
BODY COMBAT
BRENDA
PILATES
LAURA
ZUMBA
16:00 - 16:50 PC
AQUACTC
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
AYOUB
AQUACTC
ABDONA
AQUACTC
JESSICA
16:30 - 16:45 SF
ABDOMEN 15'
CARLOS
16:30 - 16:50 SF
FREE FIT
CARLOS
16:30 - 17:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:30 - 17:20 S1
BODY PUMP
ALEX
BODY BALANCE
CARLOS
BALLET FIT
LAURA
ZUMBA
LAURA
17:00 - 17:45 PC
AQUACTC
ALEXIS
17:00 - 17:50 PC
AQUACTC
AQUACTC
JESSICA
17:30 - 18:20 S2
BALL INFANTIL
DUET CAMP KIDS
BRENDA
DEFENSA PERSONAL INFANTIL
OLGA
S1
GLAM DANCE
JESSICA
BODY PUMP
JESSICA
ZUMBA
GAC 50'
BRENDA
ESQUENA SANA
CARLOS
18:00 - 18:15 SF
ABDOMEN 15'
ADRIAN
ABDOMEN 15'
JESSICA
18:00 - 18:20 SF
RADIKAL 20'
ADRIAN
18:00 - 18:45 SC
CYCLING
ISRAEL
CYCLING
ISRAEL
18:30 - 19:00 S2
HIPOPRESSIUS
CARLOS
18:30 - 19:15 SC
CYCLING
ANGIE
CYCLING
AYOUB
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
18:30 - 19:20 S1
BODY PUMP
JESSICA
STEP
JESSICA
TONIFICACIÓ
ALEX
BODY COMBAT
BRENDA
ZUMBA
S2
ESQUENA SANA
ALEX
IOGA
CARLOS
BALLET FIT
JESSICA
PC
WATERPOLO
MARIA JOSÉ
19:00 - 19:15 SF
DST
JESSICA
ABDOMEN 15'
AYOUB
ABDOMEN 15'
ADRIAN
19:00 - 19:20 SF
FREE FIT
ADRIAN
19:00 - 19:30 S2
DUET CARDIO HITT
CARLOS
19:00 - 19:45 SC
CYCLING
ISRAEL
CYCLING
ISRAEL
19:30 - 19:45 SF
ABDOMEN 15'
ADRIAN
19:30 - 19:50 SF
RADIKAL 20'
ADRIAN
19:30 - 20:15 SC
CYCLING
CARLOS
CYCLING
ALEX
CYCLING
CARLOS
19:30 - 20:20 S2
PILATES
ALEX
BODY BALANCE
CARLOS
ESQUENA SANA
CARLOS
IOGA
CARLOS
BODY COMBAT
S1
BODY COMBAT
CTC
JESSICA
GLAM DANCE
BODY PUMP
JESSICA
GAC 50'
JESSICA
PC
AQUACTC
JESSICA
AQUACTC
ANGIE
AQUACTC
BRENDA
20:00 - 20:15 SF
ABDOMEN 15'
ADRIAN
20:00 - 20:20 SF
RADIKAL 20'
AYOUB
20:00 - 20:45 SC
CYCLING
ISRAEL
CYCLING
ISRAEL
20:30 - 21:00 S1
DUET CAMP 30'
CARLOS
S2
ESTIR.HOLÍSTICS 30'
CARLOS
20:30 - 21:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
20:30 - 21:20 S1
ZUMBA
ALEX
BODY COMBAT
BODY PUMP
STEP
JESSICA
S2
IOGA
CARLOS
BODY BALANCE
CARLOS
PILATES
CARLOS
EX
RUNNERS
ALEXIS
20:45 - 21:30 PC
SWIMMERS
MARIA JOSÉ
21:00 - 21:15 SF
ABDOMEN 15'
ADRIAN
ABDOMEN 15'
AYOUB
21:00 - 21:20 SF
RADIKAL 20'
ALEX
21:00 - 22:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:30 - 22:00 S1
DUET CAMP 30'
CARLOS
21:30 - 22:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:30 - 22:20 S1
ZUMBA

* CEM Rambla Fondo - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici